Mrežne lastnosti

 • 100Mb/s (varovana z BGP) simetrična povezava ali več po dogovoru.
 • Neomejena količina prometa.*
 • Statični IP naslov (dodatni IP naslovi po dejanski potrebi, brez dodatnih stroškov).
 • Možnost priklopa "SIP Trunk" za VOIP.
 • Možnost priklopa nadzornega modula, kot je RSA II Slimline, iLLO, Lights Out, itd.
 • Možnost dodelitve privatnega naslovnega prostora.
 • Možnost priklopa redundančne mrežne povezave.
 • Možnost postavitve gruče strežnikov na katere razdeli promet naš t.i. "load balancing" sistem.
 • Možnost uporabe naše protipožarne opreme.
 • Možnost uporabe primarnega in sekundarnih DNS strežnikov.
 • Možnost vzpostavitve nadzora delovanja strežnika s obveščanjem preko SMS sporočil.
* Postavitev prometno intenzivnih storitev po dogovoru.